rocks trees water skypreviousnext

 

1. Lake Wingra, Madison, Wisconsin 1966

1 2 3 4 5 6 7 8

previousindexnext